Retentie-audit (de 'customer churney®')

  1. Wij nemen het opzegmoment als vertrekpunt en middels een outside-in scan waarbij wij ons als klant 'vermommen' melden we ons af via verschillende contactpunten van het merk en kijken hoe uw organisatie met opzeggende klanten (en/of opzegsignalen) omgaat.
  2. Vervolgens maken we een scan vanuit organisatieperspectief (inside-out) : wij spreken met medewerkers, bekijken de routing van een klantcontact en de opvolging ervan.
  3. Wij voeren exit-gesprekken met de klanten die u recentelijk hebben verlaten achterhalen de werkelijk opzegmotivaties en de klantbeleving van uw performance


 

Ontwikkelen/optimaliseren retentie aanpak

Op basis van de uitkomsten van de behoudscan wordt een retentieaanpak ontwikkeld - of als er al een aanpak is, wordt deze geoptimaliseerd met de nieuw verkregen inzichten.

Dit kan zijn de aansturing en opzet van een gespecialiseerd team (save team). Dit team wordt getraind en gecoacht en de resultaten gemeten. Gewoonlijk wordt eerst een pilot uitgewerkt zodat zodat de investeringen voor een uitrol en het rendement kunnen worden bepaald voordat er eengrote investering wordt gedaan.

Een pilot omvat ondermeer:
- via meerdere kanalen ontvangst van de opzegging en het uitvoeren van de behoudgesprekken;
- vastlegging verkregen inzichten;
- opvolging van behouden en verloren contacten;
- uitvoering van win-back activiteiten;
- rapportage (kwalitatief, kwantitatief, financieel).

Wat u aan ons heeft

  1. Versnelling: u profiteert binnen enkele weken van een oplossing waarmee u direct klanten behoudt en ruimte creëert voor een structurele aanpak.
  2. Meer inzicht: wat klanten u vertellen wordt inzichtelijk aan u gerapporteerd.
  3. Minder druk: Behoud van klanten neemt druk weg van acquisitie.
  4. Meer opbrengst: Succesvol behouden klanten kopen tot 25% méér.
  5. Meer rendement: Werving van een klant kost 5-7 keer meer dan behoud van een klant.

 

Leveringen diensten onder voorwaarden zoals gedeponeerd bij KvK Amsterdam, onder nummer 342 42 1967.
Red Carpets is een handelsnaam van i-xlerators b.v. BTW nr.: NL8154.62.220.B01